PTE CORE sınav başvuru günleri

İstanbul üniversitesi
26.02.2024
27.02.2024
28.02.2024
29.02.2024

Marmara Üniversitesi
23.02.2024
26.02.2024
27.02.2024

Mindi Academy
23.02.2024
24.02.2024
25.02.2024
26.02.2024
27.02.2024
28.02.202
29.02.2024

Dokuz Eylül Üniversitesi
25.02.2024
29.02.2024

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
25.02.2024

Pamukkale Üniversitesi
23.02.2024

PTE Core sınavı, Pearson tarafından sunulan ve İngilizce dil yeterliliğini ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır. "PTE Core" terimi, "Pearson Test of English Core"u temsil eder. Bu sınav, İngilizce dilini konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır. Sınav, İngilizce dil becerilerini değerlendirmek isteyen öğrencilere, akademik kurumlara ve işverenlere yöneliktir.

PTE Core sınavı, genellikle akademik veya göçmenlik amaçları için kullanılır. Sınavın sonuçları, İngilizce dil becerilerinin seviyesini değerlendirmede ve öğrencilere belirli eğitim veya kariyer hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olabilir. PTE Core, çevrimiçi olarak sunulan veya bilgisayar tabanlı olarak gerçekleştirilen bir sınavdır. Öğrenciler, sınavın çeşitli bölümlerinde dil becerilerini göstermek için dinleme, okuma, yazma ve konuşma aktivitelerine katılırlar. Sonuçlar genellikle bir skor olarak verilir ve bu skorlar genellikle belirli bir dil yeterlilik seviyesini gösterir.