IELTS SINAVI NEDİR?

IELTS (International English Language Testing System), uluslararası bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. Bu sınav, dil becerilerini değerlendirmek amacıyla dünya genelinde birçok ülkede kabul edilen bir standarttır. IELTS, genellikle yurtdışında eğitim almak, göç etmek veya çalışmak isteyen kişiler tarafından tercih edilir.

IELTS sınavı, dört temel dil becerisini ölçer:

  1. Listening (Dinleme): Ses kayıtlarını dinleyerek anlama becerisini ölçer.
  2. Reading (Okuma): Belirli bir metni anlama, çıkarsama yapma ve bilgiyi değerlendirme yeteneğini ölçer.
  3. Writing (Yazma): Belirli konularda yazma becerisini ölçer. Bu bölümde genellikle bir grafik veya diyagram analizi yapma, bir argümanı destekleme veya bir konuda düşünceleri ifade etme gibi görevler bulunabilir.
  4. Speaking (Konuşma): Sınavı alan kişinin bir mülakatta veya günlük konuşmada kendisini ifade edebilme yeteneğini ölçer.

IELTS, genel olarak iki farklı sürümde sunulmaktadır:

  1. Academic (Akademik): Bu versiyon genellikle yükseköğrenim veya profesyonel kaygılar için gereklidir. Öğrenciler, genellikle üniversite veya yüksek lisans programlarına başvururken bu sürümü tercih ederler.
  2. General Training (Genel Eğitim): Bu sürüm genellikle göçmenlik, iş bulma veya dil yeterliliğini genel olarak ölçme amacıyla kullanılır.

IELTS sınavı dünya genelinde birçok ülkede yapılmaktadır ve sonuçlar genellikle 9 banda kadar bir puanlama sistemine göre değerlendirilir. Her bölüm için ayrı bir puan alınır ve bu puanlar genellikle ortalaması alınarak genel bir IELTS puanı elde edilir. IELTS sınavı, dil yeterliliğini objektif bir şekilde değerlendirmek için kullanılan yaygın bir araçtır.