Hollanda Vize Başvurusu

Yabancı bir ülkeye girebilmek için o ülke makamlarından resmi olarak izin alınmalıdır. Bu izinlerin kuralları ve işlem süreçleri ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Bu anlamda konuyla ilgili profesyonel şirketlerle çalışmak size hem zaman hem de para kazandıracaktır.

Hollanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hollanda Turistik Vizesi İçin Gereken Evraklar

 • Pasaport
 • Hollanda Schengen Vize Başvuru Formu
 • Biometrik Fotoğraf
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Finansal Durumu Gösterir Belgeler
 • Hollanda Turistik Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

Kişi işveren ise; Şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

 • Vergi levhası
 • Faaliyet belgesi
 • Şirketin imza sirküleri
 • Şirketin ticaret sicil gazetesi

Kişinin Şirkete Bağlılığını Doğrulayan Belgeler

Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat Amacını Ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgilere Ait Belgeler

Hollanda Turistik vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Hollanda’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Hollanda Dönüş Veya Seyahate Devam Edileceğini Destekleyen Belgeler

Hollanda Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

Hollanda Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Hollanda seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Hollanda da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Hollanda da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emkli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,

Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise,

Annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise,

 • En az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi
 • Pasaport fotokopileri, Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri.