Çin Dil Okulları

Çince, Çin’de ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok konuşulan dildir. Dünyadaki her beş kişiden birinin anadili olarak konuştuğu Çince, tamamen ayrı birer dil olarak kabul edilebilecek kadar farklı “dilcik”lerden oluşmuştur. Bu yüzden Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu iddia edilmektedir.

En çok konuşulanı Mandarindir, ancak göçmen topluluklarında en çok Kantonca kullanılır. Bunun sebebi, göç eden Çinlilerin genelde güney kesimlerden olmasıdır. Bu dil, Çin-Tibet dilleri ailesi’nin koluna dahildir. Çince’nin en çok konuşulanı Mandarin’dir. Yaklaşık 850 milyon kişi tarafından konuşulur. Daha sonra konuşulanı Wu lehçesidir. Şanghay ve civarındaki 90 milyon insan tarafından konuşulur. Çince dünya’nın en çok konuşulan dili olduğundan Birleşmiş Milletlerin aynı zamanda resmi dillerinden birisidir.

Çin dilinin zamanında Doğu Asya dilleri üzerinde etkisi çok olmuştur. Gerek alfabesi ile gerek dil yapısı ile birçok uzak doğu ülkesinin dilini etkilemiştir. Çin dilinin Korece, Japonca, Vietnamca gibi dillerin üzerinde etkisi görülmektedir. Her ne kadar Vietnamca latin harfleri ile yazılıyor olsa da Çince Modern Vietnamca sözlüğünün %60’ını oluşturur. Japonca ve Korece ise Çin dilinden alfabe olarak etkilenmişlerdir. Japonca karakterler ile Çince karakterler birbirlerine çok benzerler. Aynı şekilde Korece karakterlerde Çinceye benzer fakat bu benzerlik Japon dilindekinden biraz daha azdır. Korece sözcüklerin çoğunun kökenini Çince sözcükler oluşturmaktadır.

Çin yazısı bu dile has bir yazı sistemidir. Bu sistemin 3500 yılı bulan bir tarihi vardır. Çin dilindeki harfler yan yana gelerek kelimeyi oluşturmazlar. Çin dilinde her kelime için farklı bir harf vardır. Çince’nin geleneksel ve basitleştirilmiş karakterler vardır. 1954 yılından önce Çince geleneksel karakterler ile yazılıyordu. Çin Halk Cumhuriyeti bunları kolaylaştırmış ve basitleştirilmiş karakterlere dönüştürmüştür. İyi ve eğitim almış bir Çinli okuyucu 5000 ile 7000 karakteri bilir. Çince bir gazete okuyabilmek için en az 3000 karakter öğrenilmelidir.