PTE Sınavına Kimler Girebilir?

Pearson test of english ( PTE ) sınavına

  • Üniversitelerin hazırlık programlarını geçmek isteyen
  • Göçmenlik ve vize başvurularında kullanmak isteyen
  • Avustralya , İngiltere , Kanada immigration
  • Yüksek Lisans
  • Doktora
  • Kamu personelleri
  • Denizciler ( güverte ve makine zabitleri )
  • Hemşireler
Vb. dil yeterlilik belgesine sahip olmak isteyen adaylar PTE sınavına girebilir.