PTE Academic Sınavı

Pearson test of english ( PTE ) bilgisayar tabanlı bir sınavdır. Sınav sonuçları yapay zekayla gerçekleştirilir. 2 saat süren PTE sınavında ortalama 24-72 saat arasında sonuçlar açıklanır. YDS , ÜDS , YÖKDİL , KPDS sınavları yerine girebilirsiniz.Özellikle YDS gibi 3 ayda bir defa gerçekleştirilen sınav türlerine göre hergün sınav seansının olması adayların dikkatini çekmeyi başarmıştır.Bu sınavdan başarıyla geçmek isteyen adaylar B1 Intermediate seviyesinde olmalı.
Sınav 3 aşamalı 4 bölümden oluşmaktadır .

SPEAKING

Speaking (konuşma) bölümü Pearson Test of English Academic (PTE) sınavında karşılaşacağınız ilk bölümdür.Writing (yazma) bölümü ile birlikte tek bir bölüm olarak karşınıza çıkacaktır.Yaklaşık 50 dakika süren bu bölümde verilen sürenin 20/25 dakikası speaking bölümü olarak ayrılmıştır,geri kalan süre ise writing bölümü olacaktır.Speaking bölümü genel olarak sizin Fluency (akıcılık) ve Pronunciation (kelime telaffuzu) becerilerinizi ölçmeye yarayan en önemli bölümdür.PTE sınavında, yapay zekâya karşı sınav yaptığınız için aslında speaking bölümü daha avantajlı bir bölüm haline gelir.
Sınavda Speaking bölümünden karşınıza sırasıyla beş bölüm gelir. Bunlar;
1- Read Aloud
2- Repeat Sentence
3- Describe image
4- Re-tell Lecture
5- Answer Short Question

Read Aloud
Görev:Ekranda karşınıza gelen metni sesli bir şekilde okuma.
Cevaplama süresi:Karşılaşılan metne göre ve metin içerisinde ki kelime sayısına göre çeşitlilik gösterir.
Beceriler:Okuma ve konuşma becerilerini ölçer. Soru sayısı:5-6 soru.
Toplam puanı etkileme oranı:%33

Repeat Sentence
Görev:Kayıt cümlesini dinledikten sonar tekrar etme. Cevaplama süresi:15 saniye.
Beceriler:Dinleme ve konuşma becerileri. Soru sayısı:10-12 soru.
Cümle uzunlukları:3-9 saniye arası. Toplam puanı etkileme oranı: %30 Soru nasıl cevaplanmalı?
Repeat sentence bölümünde duyduğumuz kayıttaki cümleyi tekrar etmemiz istenir.Kayıt bölüme geçtiğinizde otomatik olarak başlayacaktır.Kayıt bittiğinde, mikrofonunuz açılır ve karşınızda ki kutucuğun içerisinde ‘Recording’ yazısı görürsünüz.Kaydın başladığını belirten herhangi bir ses duymazsınız, kayıt otomatik bir şekilde başlatılacaktır.Cümle bittiği anda duyduğunuz cümleyi tekrar
ediniz.

Describe Image
Görev:Ekranda karşınıza gelen görseli detaylı bir şekilde açıklama. Cevaplama süresi:40 saniye.
Beceriler:Konuşma.
Soru sayısı:3-4 soru.
Karşılaşılan görseller:Grafik, çizelge ve resim. Toplam puanı etkileme oranı: %22
Soru nasıl cevaplanmalı?
Describe image bölümünde ekranınıza gelen görseli açıklamalısınız.Karşınıza gelen görseller içerisinde hiç yazı bulunmayan resimler, sayı veya oran bulunan grafikler veya çizelge gelebilir, görsel içerisinde bulunan ögeleri kullanabilirsiniz.Sınav esnasında verilen görselin başlığı olmayacaktır, bu yüzden görseldeki ana konuyu başlık olarak kullanmalısınız.Bu bölümde size 25 saniye hazırlanma süresi verilecektir.Bu süre zarfı içerisinde ekranınıza gelen görseli açıklamak için birkaç kelime not alabilirsiniz.Soruyu cevaplamak için kalıp kullanabilirsiniz.Böylelikle söyleyeceğiniz cümleleri düşünmeden hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz.25 saniyeniz bittikten sonra, kaydın başladığını belirten kısa bir ses duyacaksınız.Görseli açıklamak için 40 saniyeniz olacak.

Re-tell Lecture
Görev:Dinlenilen veya izlenilen metni tekrardan anlatma. Cevaplama süresi: 40 saniye.
Beceriler:Dinleme ve konuşma. Soru uzunluğu: 90 saniyeye kadar. Soru sayısı: 1-2
Toplam puanı etkileme oranı: %10 Soru nasıl cevaplanmalı?
Re-tell lecture formatı sizden duyduğunuz metni tekrardan anlatmanızı ister. Karşılaşacağız metinler 50-90 saniye arasında olacaktır. Bu metinler bazen video, bazen sadece dinleme metni olarak bazense dinleme metninin yanında bir görsel ile karşınıza gelebilir. Metni dinlerken metin içerisinden cümle, kelime grubu veya sadece kelime olarak algıladığınız anahtar kelimeleri mutlaka elinizde olan silinebilir kâğıda not almalısınız, aksi takdirde algıladığınız anahtar kelimeleri unutabilirsiniz.

Answer Short Question
Görev:Soruyu dinledikten sonra tek kelime veya bir kaç kelimeyle cevaplama. Beceriler:Dinleme ve konuşma.
Soru sayısı: 5-6 soru.
Cevaplama süresi: 10 saniye. Soru süresi: 3-9 saniye.
Toplam puanı etkileme oranı: %5 Soru nasıl cevaplanmalı?
Answer short question formatında, herhangi bir şey ile ilgili sorulan soruyu bir veya bir kaç kelime ile cevaplamalısınız. Bu sorular farklılık gösterebilir, kimisi bilim ile ilgili iken kimisi matematik ile ilgili olabilir. Aslında bir bakıma genel kültür ölçen bir formattır. İngilizce kelime dağarcığınızın ne kadar geniş olduğunu yine bu bölümle ölçebilirsiniz. Soru, formata geldiğinizde, otomatik olarak
başlayacaktır. Ayrıca görsel ile desteklenebilir.

WRITING

Pearson Test of English Academic (pte) sınavı yazma (writing) yeteneğinizi iki ana başlık altında ölçmektedir. Bu bölüm genel sınavın ikinci aşamasıdır. Bu bölüme gelen puanlar aşağıda belirttiğim iki başlıktan ve ayrıca Reading&Writing Fill in the Blanks (reading), Summarize Spoken Text (listening), Fill in the Blanks (listening) ve Write from Dictation (listening) bölümlerinden gelmektedir.
Yazma alanının iki ana başılığı:
1) Summarize Written Text (Yazılı Metni Özetleme)

2) Write Essay (Makale Yazma)

Summarize Written Text

A. Özet nedir? Nasıl Yapılır?

Özetleme metindeki ana düşünce temelinde önemli bilgiler verilerek bir metni kısaltma işlemidir. Okuduğunu anlamanın ölçüm aracı olarak birçok sınavda yöntem olarak kullanılır. Amaç kişinin okuduğunu anlıyor mu ve bunu belli kurallar çerçevesinde yazıya dökebiliyor mu ölçmektir.

B. Hazırlık Aşaması

Metni çok dikkatli bir şekilde okuyunuz. Tekrarlanan ifadeler metnin neye vurgu yaptığını göstermesi açısından önemlidir. Bu ifadeleri bulunuz. Asıl anlatılmak istenen düşünceyi belirleyiniz.

C. Yazma Aşaması

Tekrarlanan ifadeleri tek bir düşünce halinde yazınız ve gereksiz aynı şeyleri söylemekten kaçınınız. Önemsiz bilgilere, gereksiz ayrıntılara ve örneklere özetinizde yer vermeyiniz. Ana düşünce temelinde cümleleri mutlaka belirtiniz.

D. Gözden Geçirme

Yazdığınız özeti mutlaka okuyunuz. Yazım, dilbilgisi ve imla kurallarında hata olmadığını kontrol edin. Çıkardığınız özet ile metnin ana düşüncesinin tutarlılığının farklı olmamasına dikkat ediniz.

PEARSON TEST OF ENGLISH SINAVINDA DİKKAT EDİLECEKLER
Bu bölüm için bizden istenen yazılı bir metnin kısa bir özetini tek cümleyle yazmaktır. Bu görev için bize verilecek süre on dakikadır ve en fazla 75 kelime sınırlandırılması vardır. Okuma parçasının ana noktalarını 75 kelimeden fazla olmayan tek bir cümleye eklediğinizden emin olun. Bu alanda içerik (content) için iki puan, kelime sayısı (form) için bir puan, dilbilgisi ve imla için iki puan, kelime bilgisi için iki puan ve toplamda yedi puan alacaksınız. Detaylı puanlandırma aşağıdaki yan başıklara göre paylaştırılacaktır.

Content (içerik):
Tüm önemli noktaların belirtildiği metnin bir özeti size içerikten 2 puan getirecektir. En önemli tek bir noktanın belirtildiği ortalama bir özet 1 puan getirecektir.
Ana temelden uzaklaşan kötü bir özet içerik (content) de 0 puan almanızı sağlayacaktır.
Not: İçerik ten tam puan alabilmek için önce metnin bize anlatmak istediğini yani ana fikrini bulmanız gerekmektedir.
Form:
Özet tek cümleden oluşması gerekmektedir.
Birden çok cümle olması ve kelime sayısının aşımı form dan 0 puan almanıza sebep olacaktır.
Not: Bu bölümden tam puan alabilmeniz için cümlenizin 75 kelime sınırını aşmaması, cümleye büyük harf ile başlanması ve cümle sonunda mutlaka noktanın konulması gerekmektedir.
Grammar:
Cümleniz hatasız bir gramer yapısıyla yazıldıysa 2 puan
Cümleniz makul bir gramer yapısında ise fakat mükemmel değil se 1 puan getirecektir. Cümleniz anlamı bozan zayıf bir gramer yapısında ise 0 puan ile notlandırılırsınız.
Not: Dilbilgisi ve imla alanından (grammar) tam puan almak biraz daha karmaşıktır. Tek bir cümle yazılabildiği için metni özetlemek ve içeriği güçlendirmek için birkaç cümle bağlamanız gerekmektedir. Bu yüzden cümle bağlaçlarını ve bu bağlaçları kullanırken noktalama işaretlerini bilmek gerekir.

Genel Değerlendirme:
İlk olarak, metni dikkatlice okuyarak iki dakika geçirin ve ana fikrin ne olduğuna karar verin. Metni okumamış birine metnin ne hakkında olduğunu anahtar cümleler yazarak nasıl söylersiniz? Sonraki yazma adımıdır. Bu anahtar cümleleri birleştirerek bir cümle oluşturmanız gerekecek. Bunu yapmanın yolu, birden fazla cümleyi cümle bağlaçları ile anlamlı şekilde birleştirmektir. Cümlelerinizde ve kelimelerinizde tekrara düşmeyiniz ve gereksiz sözcükleri eleyerek tek bir cümleye sığdırıp kısaca metni özetleyiniz. Yazmayı bitirdiğinizde üçüncü adım düzeltme okumasıdır. Tek bir yazım hatası olmamasına özen gösterin. Cümlelerin hepsinin mantıklı olması ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmesi gerektiği için kontrollerinizi mutlaka yapın. Kulağa hoş geldiğinden emin olmak için cümlenizi kendi kendinize sessizce okumayı deneyebilirsin. Cümlenizin büyük harfle başladığından ve nokta ile bittiğinden emin olun. Aklınızda bulundurmanız gereken durumlardan biri de PTE yazılımının karmaşık sözcükleri sevmemesidir. Söylemek istediğiniz şey için normal bir sözcük biliyorsanız onu kullanın. Basit sözcükler için süslü sözcük dağarcığı kullanmaktan kaçının. Ayrıca bu

tür akademik yazılarda won't gibi kısaltmalar kullanmayın ve her zaman tüm kelimelerinizi eksiksiz yazın.

Write Essay

Genel Bilgiler
A. Essay nasıl yazılır? Essay Türleri Nelerdir?

Türkçe anlamı deneme, komposizyon, ya da makaledir. Essay yazdırmak dünyanın bir çok yerinde kişinin yaratıcılığını, hayal gücünü, kendini ifade edişini ve akademik bilgi ve becerisini ölçmek için sınavlarda ölçme aracı olarak kullanılan bir methoddur. Peki essay nasıl yazılır?
Aklımıza geldiği gibi, canımız nasıl isterse düsensiz ve birbirinden bağımsız cümlelerle essay yazılamaz. Essay yazımı, belli bir şekil ve düzen içersinde, anlatılmak istenilen konu ve düşünceyi net bir şekilde yazıya dökmeyi gerektirir. Konuya dair yeterli bilgi, dilbilgisi gibi akademik bilgi ve yaratıcılık ister.
Ayrıca, essay yazımında uslub çok önemlidir. Bizden istenen essay türüne göre konuyu ya da soruyu tarafsız bir şekilde anlatmamız gerekir. Essay türleri şunlardır:
Opinion Essay, yaratıcılığı ölçmek adına en çok yazılan essay türüdür. Akademik bir dil ile bir konu hakkındaki düşüncelerimizin yazılması istenir.
Argumantative Essay, bir tartışma yazısıdır. Karşımızda bir muhattap varmış ve onu kendi düşüncelerine ikna etmeye çalışıyormuş gibi sağlam dökümanlara ve iyi bir araştırmaya dayalı bir essay türüdür.
Compare and Contrast Essay; bir konunun karşılaştırma ve zıtlıklarının belirtildiği bir essay türüdür.
Persuasive Essay; istenilen bir konuyu bilimsel analizlerle, kanıtlarla, örneklerle verilerek okuyucuyu ikna etmeyi amaçlayan bir essay türüdür.
Reason Essay; bir konunun sebeplerini belirleyerek yazılan essaylerdir.
Cause and Effect Essay, konunun sebep-sonuç ilişkisi içersinde, özenli bir dil ve kronolojik bir sıra ile sistemli yazılan yazılardır.

B. Essay Bölümleri Nelerdir?

Essay 3 bölümden oluşur. Giriş, gelişme ve sonuç bölümü.
Giriş bölümünde yazılacak yazının konusu ortaya konur. İlgi çekecek güzel bir başlangıç ile giriş paragrafına başlamak artı puan kazandıracaktır. Bu bölümde en önemli sözünüzü paragrafın sonuna saklamanız faydanıza olacaktır. Gelişme bölümündeki detaylandıracağınız konulara ilgi çekebilmek için giriş paragrafın son cümlesi iyi düşünülmüş olması gerekir.
Gelişme bölümü yazımızın ana fikrinin detaylandıracağı bölümdür. İlk olarak nelere değineceğize karar vermelisiniz. Giriş paragrafınızın devamı niteliğindedir. Konuyla alakalı alıntıların, örneklerin, bilgilerin verileceği alandır. Birden fazla paragrafa ayırabilirsiniz. Paragraflar arasındaki anlam bağı, uyum ve akıcılık çok önemlidir. Örneğin, birinci paragrafın son cümlesi ikinci paragrafın konusu olmalı, anlam bütünlüğü bulunmalı ve cümle geçişleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
Essayde sonuç bölümü, tüm konunun genel bir özetdir. Kişisel görüş ve düşüncelerinizi belirterek ya da okuyucuya uyarılarda bulunarak essay yazınızı tamamlayabilirsiniz. Essayin yazım amacını net bir şekilde sonuç paragrafında dile getirebilirsiniz.

PEARSON TEST OF ENGLISH ACADEMIC SINAVINDA DİKKAT EDİLECEKLER

Write Essay (komposizyon yazma) Summarize Written Text ile birlikte yazma alanının iki ana bölümünden biridir. Her sınavda olduğu gibi PTE sınavında da puanlamalarla alakalı detaylı bilgi sahibi olmak yüksek puan almak için işinize yarayacaktır. Bu alanda bir essay konusu verilir. Yimi dakika süre içersinde sizden 200-300 kelime arası verilen essay türü ile alakalı bir komposizyon yazmanız istenir. Sınavınızda sizden bir veya iki kompozisyon yazmanız istenebilir.
Bu alandan yüksek puan alabilmek için belli kriterleri karşılamanız gerekmektedir. Öncelikle akademik bir yapı kullanmanız, dilbilgisi ve imla hatalarından arınmış, giriş, gelişme ve sonuç alanlarına dikkat edilerek yazılmış bir komposizyon olunması gerekmektedir. Makaleniz, otomatik puanlama sisteminin aradığı tüm unsurları karşılamalıdır. Kompozisyonunuzu puanlarken sistemin kullanacağı yedi temel beceri kriteri vardır. İçerik için üç puan, biçim için iki puan, iyi dilbilgisi için iki puan, iyi imla bilgisi için iki puan, kelime dağarcığı için iki puan, kompozisyonunuzun iyi gelişimi ve yapısı için iki puan, genel dil seviyeniz için iki puan ve toplamda onbeş puan kazanacaksınız.
WRITE ESSAY MARKING

1. CONTENT 3
2. FORM 2
3. GRAMMAR 2
4. SPELLING 2
5. VOCABULARY 2
6. DEVELOPMENT and STRUCTURE 2
7. LINGUISTIC LEVEL 2
TOTAL 15

ÖZGÜN ESSAY ÖRNEKLERİ

ARGUMENTATIVE ESSAY

IS SCHOOL A MUST FOR EDUCATION?
Homeschooling is a system which can be defined as the conduct of education of children by family instead of educational institutions. The number of families who teach their children at home is increasing day by day.
The question of whether homeschooling is a good option is a very controversial issue at the moment. Even though the traditional school system has proven to be useful in some areas and some education experts still stick up for formal education, families have started to prefer home-based education. Why is homeschooling being taught superior and preferred by some families now? There are many reasons behind it such as mainly religious reasons, security issues of their children and academic inadequacies of public schools.
The parental factor is very important in homeschooling education. Parents are educating their children about daily life, mathematics, physics, and literature on their own. While in formal education child has to be educated with syllabus which is determined by the government, in school-free educational the child is trained according to his interest, abilities, learning speed and potential under the leadership of the child himself. In this way, the child can be motivated and more eager to learn.
Despite all these advantages, there may be some bad sides of school-free education. First of all, children spend more time with family members than friends. That's why children may have trouble in socializing. Another thing the education of children can be limited only to the perspective and prejudices of the family.
So, in my opinion, although homeschooling is developing the education system. It can be a very good alternative option. When we look at the academic failure in general and the time that children lose in the current education system, home education is a system that needs to be supported.

Reading Bölümü

Pte sınavı reading bölümü sınavda 2. sırada karşınıza çıkacaktır. Bu bölüm yaklaşık 30/40 dakika sürmekte ve 5 ayrı görevden oluşmaktadır.Pte sınavı daha çok akademik amaçlı kullanılan İngilizce dil seviyesini belirleyen bir sınav olduğu için,reading bölümünde çıkan sorular içerik olarak çeşitli sosyal bilimler, doğa bilimleri, fen bilimleri gibi belirli bir entellektüel seviyede olan akademik kaynaklardan alınmaktadır.Reading bölümü sorularını cevaplarken tüm bu kaynaklar hakkında spesifik akademik bilgi seviyesinde olmak gerekmez,çünkü metin olarak verilen bu kaynakların soruları da verilen metnin içindedir. Reading sorularını cevaplayabilmek için İngilizce dil bilgisi, kelime bilgisi ve cümle yapılarını anlayabilmek bizim için yeterli olacaktır.

Pte Sınavı reading bölümü 5 bölümden oluşmaktadır.
İlk olarak “Reading & Writing Fill in the blanks” bölümü ile karşılaşacağız.Bu bölümden sınav sırasında 5/6 soru çıkacaktır.25 puan reading, 25 puan writing olmak üzere toplam 50 puan ağırlığında bir bölümdür.
Bu bölümde ortalama 300 kelimelik bir reading text verilir, metnin içinde geçen kutuya tıkladığınız zaman aşağıya açılan bir menü içinde 4 kelimeden (isim,fiil,edat,sıfat,zamir gibi) oluşan bir liste ortaya çıkar.Cümleyi tamamlayacak doğru kelimeyi seçmeniz gerekir.Bu bölümde cevaplayacağınız her bir doğru kelime ortalamanıza yansıyacaktır,bu yüzden bilemeseniz bile boş bırakmak doğru değildir.Bu bölümde yanlış doğruyu götürmeyecektir.Dikkat etmeniz gereken reading bölümünde toplam 30/40 dakika civarı bir süreniz olduğu ve bu süreyi çok etkili kullanmanız gerektiğidir.

Reading sınavında ikinci olarak Multiple choice multiple answer bölümü ile karşılacaksınız.Bu bölüm de 1/2 soru çıkar ve doğrudan reading puanına yansıyan 1.5 puanlık bir skoru vardır. Bu bölümde yaklaşık 100 kelimelik bir metin ile karşılaşırsınız. Metni tam olarak okuyabilmek için yeterli süreye sahip olacaksınız. Soruları cevaplamadan önce kişiden kişiye değişen yöntem ile kimi kişiler önce soruları okur sonra metni okur,ya da bazıları önce metni okur sonra soruları okur.Soruda istenileni anlayabilmek çok önemlidir.Önce soruyu dikkatlice okuyun sonra şıklara bakarak doğru cevabı seçin.Bu bölüm puanı çok düşük bir bölüm olduğu için üzerinde çok zaman harcamak doğru değildir.Bu bölümde doğru cevap sayısı 2/3 olabilir ayrıca yanlış cevap doğru cevabı götürüreceği için emin olmadığınız şıkları işaretlemeyin.

Re-order Paragraph bölümü reading sınavının 3.bölümüdür.Metni tamamlayan cümleler gelişigüzel sıra ile ekrana gelmektedir.Cümleleri doğru sıralama ile düzenleyebilmek için cümlenin üzerine tıklanır ve sağ kısımda ki boş kutuya sürüklenir.Sıralama sadece 1 doğru şekle göre düzenlenmiştir.Sınav sırasında 2/3 adet çıkan bu bölümün toplam puanı 7’dir ve hepsi reading bölümüne yansımaktadır.

Multiple - Choice, Choose Single Answer:

Sınav sırasında 1/2 adet çıkan bu bölümün toplam ağırlığı 0.5 puandır.
Sınav sırasında ekranda metnin sağında 4 şıklı cevapları göreceksiniz.Yaklaşık 110 kelimeden daha az olan bir metin hakkında sorular sorulacaktır.Parçayı okuyarak anlayabilmeniz için yeteri kadar zamanınız olacaktır.Bu bölümde en önemli kısım size sorulan soruyu anlayabilmektir.

Reading & Writing Fill in the blanks (Drag & drop):

Bu bölümde 4/5 soru çıkmakta ve tamamı reading bölümüne verilen 15 puan değerinde bir bölümdür. Metnin içinde bazı boşluklar bulunmaktadır.Metnin alt kısmında bulunan kelime grupları arasından boşluğa en uygun olanı bulunur, kelimenin üstüne tıklanır ve sürüklenerek doğru boşluğa yerleştirilir. Metnin alt kısmında bulunan kelime grupları metindeki boşluklardan daha fazladır,bu yüzden her kelimeyi kullanmanıza gerek yoktur.

Reading Fill in the Blanks (Drag & Drop) Bölümü:

4/5 soru çıkar toplam ağırlığı 15 puandır.Puanların hepsi reading bölümüne gider.Bu bölümde sorular kelime bilgisi ve dil bilgisi ağırlıklıdır.Kelime bilgisi ağırlıklı sorular toplamın %80’ini,dil bilgisi ağırlıklı sorular ise %20’sini kapsar.Kelime ağırlıklı sorular 4 ana başlığa bölünür,nouns,adjectives,verbs and adverbs.Bu 4 bölümde incelenen kelime grupları birbirlerinden farklılıklar gösterir.Bu farklılıkları bilerek sınav sorularına daha bilinçli bir şekilde yaklaşırız.

Re order Paragraph Soruları:

Bu bölümde karşınıza gelecek bölümde paragrafları yanlış sıralanmış bir metin ile karşılacaksınız.Sınav sırasında 7 puan değerinde 2/3 soru ile karşılacaksınız.Burada ki görev paragrafları anlam bütünlüğünü bozmadan doğru şekilde sıralamaktır.Bu bölümde paragraflar arasında ki ilişkiyi doğru bir şekilde tamamlamanız ve paragrafları doğru sıralamanız gerekir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.
İlk önce tüm metni oluşturan paragraflar okunmalı,paragrafları okumadan başlamak hata yapma olasılığınızı arttırır.
Metnin topic sentence (anafikir cümlesi) ni bulmanız gerekir. Bu cümle genelde tüm paragrafın ne hakkında olduğu ile ilgili okuyucuya bilgi vermektedir.
Cümleler bazı signal word’ler kullanılarak mantıksal ve kronolojik bir sıraya yerleştirilir.Bu bölümde cümlelerin sıralamasını yaparken zaman uyumunu yakalamak da çok önemlidir.Yani geniş zaman ile birbirini tamamlayan paragrafların ardından geçmiş zaman ve yine geniş zaman cümle yapısı gelmesi mantığa aykırıdır.Bunun yanısıra sonuç ifadeleri ile başlayan cümleler ya da olayı toparlayan cümleler sonuç paragrafı olarak nitelendirilebilir.
Giriş,gelişme,sonuç paragraflarını bulurken noun ve pronoun’lar arasında ki ilişkilerden de yararlanılır.
Son olarak sıralama bittikten sonra paragrafları yüksek sesle okuyun ve doğal cümle akışlarının olup olmadığını kontrol edin.

Puanlama, doğru şekilde birbirini takip eden çift paragraflar üzerinden yapılmaktadır.

Reading Bölümü Multiple Answer ve Single Answer Soruları:

Sınavda 2 tip çoktan seçmeli cevapları olan soru tipi ile karşılacaksınız.Multiple choice multiple answer soru tipi 1/2 soru 1.5 puan değerinde,single answer soru tipi 1/2 soru 0,5 puan değerindedir.Çoktan seçmeli ve tek doğru cevaplı soru tipleri.Tek seçenekli sorular için 4 seçenek arasından tek doğru şıkkı seçmelisiniz.Çoktan seçmeli cevaplı sorularda ise 2 ya da daha çok seçenek ile karşılaşırsınız,burada yanlış şık doğru şıkkı götüreceği için emin olmadığınız şıkları işaretlemeniz doğru değildir.

LISTENING

Listening bölümü PTE Academic sınavının 3. bölümüdür.Bu bölüm sizin konuşulan İngilizceyi anlama yeteneğinizi ölçer. Bu bölümde aynı zamanda farklı aksanlar duyabileceğiniz için, bu aksanları anlamanızı da ölçmektedir.Listening bölümü toplamda yaklaşık 45-60 dakika sürmektedir.

PTE dinleme testinde 8 farklı soru tipiyle karşılaşacaksınız.Her soruda farklı konularla ilgili kısa ses kayıtları dinleyeceksiniz.Otomatik olarak başlayan bu ses kayıtlarını dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekir. Ses seviyesini kendinize göre artırılabilir veya azaltabilirsiniz.Ses kayıtlarını yalnızca bir kez dinleyebilirsiniz bu yüzden dikkatli dinlemeniz oldukça önemlidir.Her şeyden önce bu bölümü anlamanız ve sınava girmeden önce ne bekleyeceğinizi bilmeniz sizi hedef skoruna yaklaştıracaktır.

1- SUMMARIZE SPOKEN TEXT

• Adaylara bu bölümde bir ses kayıdı verilir ve adaylardan bu ses kayıdını dinledikten sonra 50- 70 kelimelik verilen kayıdın özetini yazmaları beklenir.
• Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi ekranın altındaki kelime sayacı, yazdığınız kelime sayısını size gösterir. Aynı zamanda özetinizi oluştururken kullanabileceğiniz kes, kopyala ve yapıştır düğmeleri de vardır. Bunları sadece cümlelerinizi tekrarlamak için kullanabilirsiniz.
• Bu bölüm listening ve writing puanlarınızı etkilemektedir.

2- MULTIPLE-CHOICE, MULTIPLE ANSWER

• Çalınmakta olan bir kaydınız olacak. Dikkatlice dinledikten sonra size verilen seçeneklerden doğru olanları seçmeniz gerekir.
• Seçilen cümle veya metin, az önce duyduğunuz sese göre soruyu yanıtlamalıdır.
• Bu bölümde birden fazla doğru cevap vardır.
• Bu bölüm sizin sadece listening puanınızı etkilemektedir.
• Yanlışların doğruları götürdüğü bu bölümde emin olduklarınızı işaretlemelisiniz.

3- FILL IN THE BLANKS

Bu bölümde size verilen ses kaydını dinlemeniz ve bu ses kaydını dinlerken verilen boşluklara eksik kelimeleri yazmanız gerekir.
Bu bölüm sizin listening ve writing puanınızı etkilemektedir.

4- HIGLIGHT CORRECT SUMMARY
• Bu kısımda bir ses kaydı dinleyeceksiniz ve size verilen 4 seçenekten sesin en iyi özeti olan tek bir seçeneği seçmeniz gerekir.
• Bu bölüm listening ve reading puanlarınızı etkilemektedir

5- MULTIPLE-CHOICE, CHOOSE SINGLE ANSWER

• Bir ses kaydı verilecek. Bu ses kaydını dikkatlice dinledikten sonra size seçeneklerden birini seçmeniz gerekir.
• Seçilen cümle veya metin, az önce duyduğunuz ses kaydına göre soruyu yanıtlamalıdır.
• Bu bölümde tek bir doğru yanıt vardır!
• Bu bölüm sizin sadece listening puanınızı etkilemektedir.

8- WRITE FROM DICTATION

Bu bölümdeki sorularda, otomatik olarak çalınan bir ses kaydında belirtilen cümleyi dikkatlice dinlemelisiniz. Cümleyi tam olarak duyduğunuz gibi yazmanız gerekir.

Bu bölüm sizin listening ve writing puanlarınızı etkilemektedir