Sağlık Çalışanları

PTE , sağlık çalışanları arasında popülerleşen , sağlık çalışanları için denkliği bulunan bir İngilizce dil sınavıdır. PTE sınavında; konuşma, dinleme, okuma ve yazma olmak dört beceri test edilir. Türkiye’deki Sağlık Çalışanları İngiltere’de çalışabilir mi? Türkiye’de lisans eğitimini sağlık alanında bitirmiş olan; Dişçiler, Diyetisyenler, Tıpçılar, Hemşireler, Ergoterapistler, Optometristler, Eczacılar, Fizyoterapistler, Podiyatristler, Radyografi uzmanları, Konuşma Patolojisi uzmanları ve Veterinerler İngiltere’de belirli sınavları geçme koşulu ile NHS hastanelerinde kendi uzmanlık alanında açılan iş başvurularına değerlendirilmeleri dahilinde İngiltere’de çalışabilirler. Gerekli olan PTE skorunu alarak yeterliliklerini bildirebilirler.