Genel İngilizce

Genel İngilizce derslerimiz PTE sınavı gibi akademik düzeyde ki sınavlara yönelik ön hazırlıktır. Adaylarımıza en doğru eğitimi sunmak için uzman eğitmenlerimiz seviye tespit yaparak , adayın eksikliklerini tespit etmektedir. Adaya özel hazırlanan online dersler ve speaking dersleri aynı zamanda İngilizce`de özgüvenli konuşmayı esas almaktadır.

Eğitim ücretleri :

A1 , A2 , B1 , B2 , C1 seviyesi online birebir özel ders ücreti : 270 TL ( 1 ders saati 40 dakika )

Temel grammar dersleri

 • To Be (am-is-are)
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)
 • Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)
 • Present Continuous and Present Simple (Geniş zaman ve Şimdiki zaman)
 • Action Verbs and State Verbs (Eylem ve Durum Fiilleri)
 • Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)
 • Past Continuous Tense (I was going)
 • Simple Past and Past Continuous (I went / I was going)
 • Regular and Irregular verbs (Düzenli ve Düzensiz Fiiller)
 • Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller Listesi)
 • Adjectives and Adverbs (Sıfatlar ve Zarflar Karşılaştırma)
 • Adjectives Ending in -ed or -ing
 • Types of Adjectives (Sıfat Türleri)
 • Word Order in Adjectives (Sıfatlarda Sıralama)
 • Types of Adverbs (Zarf Türleri)
 • Word Order in Adverbs (Zarflarda Sıralama)
 • So and Such
 • Too and Enough
 • Quite and Rather
 • Comparatives (slower, more expensive)
 • Superlative (the slovest, the most expensive)
 • As....as
 • Nouns (İsimler)
 • Personal Pronouns (I/me/my/mine)
 • This / That / These / Those (işaret zamirleri)
 • Reciprocal Pronouns (Each other, one another)
 • Question Words (Soru Kelimeleri)
 • Verbs (Fiiller)
 • Action Verbs (Eylem Fiilleri)
 • Stative Verbs (Durum Fiilleri)
 • Auxiliary Verbs (Yardımcı Fiiller)
 • Regular/Irregular Verbs (Düzenli/Düzensiz Fiiller)
 • Phrasal Verbs (Genel Açıklama)
 • Articles (a, an, the)
 • Using articles with nouns
 • Omission of Articles (Kullanılmayan Durumlar)
 • Parts of Speech (Cümlenin Ögeleri)
 • Word Order (Sözcük Dizimi)
 • Subject Pronouns (I, you, he)
 • Object Pronouns (me, him, her)
 • Possessive Adjectives (my, his, your)
 • Possessive Pronouns (mine, yours, hers)
 • Reflexive pronouns (myself, yourself, herself)
 • Possessive 's (ismin iyelik hali)Singular / Plural (Tekil / Çoğul)
 • There is / There are
 • have got / has got (sahip olma)
 • When and While
 • Some / Any (Biraz / Hiç)
 • Indefinite Prononouns (Somebody, Anybody, Nobody)
 • Imperatives (Emir Cümleleri)
 • Simple Present Tense (Geniş Zaman)